23 dni temu

Pozytywny szum w sieciach warstwy 1 popycha Terra (LUNA) do najwyższych poziomów

Należy pamiętać, że niektóre linki w tej witrynie przekierują Cię do witryn stron trzecich, z których część to podmioty stowarzyszone w zakresie marketingu i/lub partnerzy biznesowi tej witryny i/lub jej właściciele, operatorzy i podmioty stowarzyszone. Możemy otrzymać rekompensatę finansową od tych stron trzecich. Niezależnie od takich relacji, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za postępowanie osób trzecich ani za zawartość lub funkcjonalność ich witryn internetowych lub aplikacji. Hiperłącze lub pozytywne odniesienia do brokera lub giełdy lub ich przegląd nie powinny być rozumiane jako poparcie dla produktów lub usług tego brokera lub giełdy.

Ostrzeżenie o ryzyku: Inwestowanie w cyfrowe waluty, akcje, akcje i inne papiery wartościowe, towary, waluty i inne pochodne produkty inwestycyjne (np. kontrakty na różnice kursowe („CFD”) ma charakter spekulacyjny i wiąże się z wysokim poziomem ryzyka. Każda inwestycja jest unikalna i obejmuje unikatowe ryzyka.

Kontrakty CFD i inne instrumenty pochodne są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. Powinieneś zastanowić się, czy rozumiesz, jak działa inwestycja i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Kryptowaluty mogą podlegać znacznym wahaniom cen i dlatego nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Handel kryptowalutami nie jest nadzorowany przez żadne ramy regulacyjne UE. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują przyszłych wyników. Przedstawiona historia handlowania ma mniej niż 5 lat, chyba że zaznaczono inaczej, i może nie wystarczyć jako podstawa decyzji inwestycyjnych. Twój kapitał jest zagrożony.

Podczas handlu akcjami Twój kapitał jest zagrożony.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. Przedstawiona historia handlowania ma mniej niż 5 lat, chyba że zaznaczono inaczej, i może nie wystarczyć jako podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ceny mogą spaść lub wzrosnąć, ceny mogą podlegać znacznym wahaniom, możesz być narażony na wahania kursów walut i możesz stracić całość lub więcej niż zainwestowaną kwotę. Inwestowanie nie jest odpowiednie dla wszystkich; upewnij się, że w pełni zrozumiałeś związane z tym ryzyko i legalność. Jeśli nie masz pewności, zasięgnij niezależnej porady finansowej, prawnej, podatkowej i/lub księgowej. Niniejsza witryna nie zapewnia porad inwestycyjnych, finansowych, prawnych, podatkowych ani księgowych. Niektóre linki są linkami partnerskimi. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj nasze pełne ostrzeżenie o ryzyku i wyłączenie odpowiedzialności.

Link źródłowy

Źródło: cryptomarketoptimists.com
Zgarnij darmowe kryptowaluty
Aktualne airdropy