14 dni temu

Bitcoin już nigdy nie wróci do 69 000 USD?

Co na temat spadków ceny bitcoina mają do powiedzenia takie postacie, jak CryptoWhale, PlanB czy Peter Schiff?

Bitcoin spotyka się z dużą krytyką ze strony sceptyków, którzy zwracają uwagę na możliwe kłopoty, z którymi może zmierzyć się kryptowaluta. Niezbyt udany początek roku daje szerokie pole do krytyki, z którego wielu (znanych i mniej znanych) krytyków BTC zdaje się korzystać bez zbędnego skrępowania.

CryptoWhale, na przykład, wyraził się tak:

„Niepopularna opinia: Bitcoin jest na wczesnym etapie brutalnej bessy i już nigdy nie przekroczy rekordowych szczytów.”

i dalej:

Bitcoinowcy, którzy nie stracili wiary we wzrosty, z pewnością nie zgodzą się z tezą postawioną przez kontrowersyjnego skądinąd influencera. Spencer Schiff, 19-letni zwolennik BTC, syn popularnego zwolennika złota i bitcoinowego krytyka Petera Schiffa, odpowiedział, że nawet jego ojciec nie miałby tak niedźwiedzich oczekiwań co do BTC.

Co ciekawe, już 3 stycznia Peter Schiff zabrał głos na Twitterze obwieszczając (3 stycznia) swoim 616 000 obserwatorom, że niepowodzenie bitcoina w zakresie próby podniesienia ceny powinno być dla rynku co najmniej niepokojące:

„Bitcoin i inne aktywa wysokiego ryzyka nie zdołały dziś zwyżkować. Powinno to być głównym zmartwieniem byków. Jeśli spekulanci woleliby umieścić swoje coiny gdzie indziej, a konserwatywni inwestorzy trzymaliby się z daleka, któż mógłby kupić bitcoina? Dzisiejsi HODLerzy są prawdopodobnie jutrzejszymi bagholderami.”

Kiedy nowe szczyty BTC?

Mnóstwo analityków nie zgadza się jednak z twierdzeniem, jakoby bitcoin wyznaczył już maksymalny szczyt swojej ceny. Poziomem, który (w nadziei wielu ludzi) kryptowaluta miałaby przebić z wielką pompą, jest oczywiście magiczne i od dawna wyczekiwane 100 000 USD.

PlanB, który przez większą część 2021 roku zdawał się nie tracić nadziei, niedawno zaczął lekko wahać się odnośnie perspektyw bitcoina:

Nie wiadomo, jak nisko mogłaby sięgnąć kolejna fala pogłębiająca spadki. I na odwrót: trudno wyrokować, kiedy BTC mógłby pokusić się o wyznaczenie nowego ATH. Wielu aktywnych propagatorów, takich jak chociażby Nayib Bukele czy Antoni Trenchev mocno wierzą, że cena 100 000 dolarów za jednego bitcoina jest możliwa do osiągnięcia i to całkiem niedługo.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Źródło: bithub.pl
Zgarnij darmowe kryptowaluty
Aktualne airdropy