23 dni temu

456 BTC na 13 urodziny sieci króla kryptowalut

Trzeci spośród największych wielorybów uczcił urodziny sieci Bitcoin zakupem 456 cyfrowych monet.

Od powstania bloku genesis blockchaina Bitcoin (BTC), który wyznaczył początek łańcucha, minęło 13 lat. Właśnie w tych okolicznościach, trzeci co do wielkości wieloryb Bitcoin dokonał pierwszego dużego zakupu w 2022 roku.

Według danych Bitinfocharts, trzeci co do wielkości adres Bitcoin zwiększył dziś swoje saldo o 456 BTC po średniej cenie 46 363 USD, co odpowiada około 21 milionom USD. W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, na adresie znajdowało się 120 845,57 BTC o wartości ponad 5,6 mld dolarów.

trzeci największy adres bitcoin
źródło: link

Wydaje się, że podmiot korzysta z obecnej zmienności cen. W ciągu ostatnich 24 godzin cena bitcoina spadła o 1,4% w ciągu ostatnich 24 godzin i 7,9% w ciągu ostatniego tygodnia, sięgając w chwili publikacji ceny na poziomie około 46 730 USD.

Wśród analityków rynku bitcoina cały czas krążą obawy o pogłębienie wymiaru spadków. Tendencja ta utrzymuje się praktycznie od samego początku nowego, 2022 roku po tym, jak cena BTC spadła 1 stycznia poniżej 47 000 USD i nadal napotyka na silne przeciwności na wykresach o krótszych interwałach czasowych.

Pomimo krótkoterminowych trudności dla kursu BTC/USD, wielu inwestorów trwa przy swoim, nie tracąc wiary we wzrosty. GalaxyBTC udostępnił wczoraj wykres pokazujący potencjał, którego król kryptowalut mógłby doświadczyć w pierwszym kwartale 2022 roku.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Źródło: bithub.pl
Zgarnij darmowe kryptowaluty
Aktualne airdropy